Engelstrup

Skaber erfaring det modsatte resultat ?

Skaber erfaring det modsatte resultat ?
Gennem de seneste mange år har jeg i byggebranchen deltaget i debatten på div. seminarer i Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Lean Construction samt deltaget i udarbejdelse af vejledninger i Værdibyg.
Jeg har gennem årene oplevet en spændende debat, specielt når drøftelserne drejede sig om samarbejde mellem branchens parter.
På trods af de mange drøftelser og gode intentioner, der trods alt er i branchen, lytter jeg mig til, at der er langt fra drøftelserne til virkeligheden, hvor samarbejdet alt for ofte bliver præget af manglende tillid til hinanden.

”Fokus på hvad man vil undgå, og ikke hvad man vil opnå”
Erfaring plejer at være noget vi efterlyser og ønsker at drage nytte af i branchen, men er erfaring fra tidligere sager med til at umuliggøre det gode samarbejde, baseret på tillid.
Udbudsmaterialet og kontrakter med lange tilføjelser til AB92 taler sit tydelige sprog om, at erfaring fra problemstillinger fra tidligere sager, for alt i verden skal undgås og gerne med inddragelse af advokater.

Er erfaring med til at flytte fokus over til hvad man vil undgå, og ikke til hvad man vil opnå ?

John Engelstup

© 2024 Engelstrup

Theme by Anders Norén